Skip to content
Restaurant

สวนเมืองพร

1 local recommends

Tips from locals

Tithaphong
Tithaphong
December 17, 2015
ร้านนี้อยูไกลจากตัวเมืองปากช่องสักหน่อย แต่ด้วยบรรยากาศของร้านที่ตั้งอยู่บนไหล่เขาริมเขื่อนลำตะคอง และสามารถมองเห็นวิวเขื่อนลำตะคองได้ไกลสุดลูกหูลูกตาโดยเฉพาะวิวสวยๆ ตอนพระอาทิตย์ตก
Location
สีคิ้ว, จ.นครราชสีมา 30340
Phone081 266 1772
Hours of Operation statusClosed · Opens 8:00 AM